گزارشی از بازدید نمایشگاه ملی عکس نگاه عمیق

جشنواره ملی عکس نگاه عمیق با موضوع حرکت در طبیعت در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۴ آغاز شد و مهلت ارسال آثار تا تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۵ ادامه داشت.

بجنورد، میزبان هنر دوستان

نمایشگاه عکس‌های منتخب جشنواره با عنوان نمایشگاه ملی عکس نگاه عمیق، در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ و با حضور مسئولین، هنرمندان، هنردوستان، داوران جشنواره و عکاسان منتخب جشنواره برگزار کردید و به مدت ۱۶ روز تا تاریخ ۶ شهریور ماه در استان خراسان شمالی، شهرستان بجنورد ادامه داشت. این نمایشگاه در اولین نگارخانه خصوصی استان خراسان شمالی، مجموعه فرهنگی تجلی فرآیند عمیق واقع در بجنورد، خیابان آزادی، تقاطع حسینی معصوم، مجتمع تجاری مسکونی ۱۷۶ واحدی اوج برگزار گردید.

جشنواره گوشی عکاس من

همچنین به تصمیم موسسه تجلی فرآیند عمیق (برگزارکننده جشنواره و نمایشگاه ملی عکس نگاه عمیق)، جشنواره جانبی گوشی عکاس من با موضوع آزاد برگزار گردید و پس از ده روز مدت دریافت آثار، عکس‌های برگزیده طی سه روز پایانی در کنار نمایشگاه به نمایش عموم قرار داده شد و با استقبال خوبی مواجه شد.

در ادامه تصاویری از بازدید هنردوستان از نمایشگاه ملی عکس نگاه عمیق و همچنین جشنواره جانبی نمایشگاه با عنوان جشنواره گوشی عکاس من را ملاحظه خواهید کرد.