رویدادها

عالی‌ترین پاداش کار شما چیزی نیست که در ازایش کسب می‌کنید، کسی است که به آن بدل می‌شوید.

موسسه فرهنگی و هنری تجلی فرآیند عمیق همواره تلاش کرده است با همکاری هنرمندان و علاقه‌مندان، مدیران، کارشناسان و دیگر عوامل بومی و غیربومی، گامی در راستای ارتقای سطح دانش و بینش هموطنان و اعتلا و ترویج فرهنگ و هنر کشور عزیزمان بردارد.
رویدادهای برگزار شده توسط موسسه تجلی فرآیند عمیق را در این صفحه ملاحظه می‌کنید.