حامیان

حامیان رویدادهای مختلف برگزار شده توسط موسسه فرهنگی و هنری تجلی فرآيند عمیق

حامیان اولین همایش ملی مدیریت پروژه

شهرداری بحنورد

شهرداری بجنورد

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی
مرکز پژوهش‌ها

سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری

سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
استان خراسان شمالی

پایه بلند سازان ابنیه لوگو

شرکت پایه‌بلندسازان ابنیه

انجمن انبوه سازی خراسان شمالی

انجمن انبوه‌سازان مسکن
و ساختمان خراسان شمالی

صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی

صندوق احیاء و بهره‌برداری
از اماکن تاریخی و فرهنگی

وزارت راه و شهرسازی

وزارت راه و شهرسازی
استان خراسان شمالی

حامی رویدادهای دیگر شوید!

در رویدادهای آینده علمی، فرهنگی و هنری موسسه تجلی فرآیند عمیق حامی شوید. اگر دغدغه‌ی فرهنگ و هنر دارید و همچنین جهت اطلاع از مزایا و امتیازات حمایت از رویدادهای مختلف، با ما در ارتباط باشید.

نوپی

کانون آگهی و تبلیغات نوپی

iranGraphic

خانه گرافیک ایران

اتفاقیه

تنها روزنامه بومی غیردولتی استان

حامیان اولین همایش ملی مدیریت استراتژیک

شهرداری بحنورد

شهرداری بجنورد

نوپی

کانون آگهی و تبلیغات نوپی

سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری

سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
استان خراسان شمالی

 بیمه دی

بیمه دی

انجمن انبوه سازی خراسان شمالی

انجمن انبوه‌سازان مسکن
و ساختمان خراسان شمالی

صنایع فلزی ASC

صنایع فلزی سنگین اسکو

بانک مسکن

بانک مسکن
سرپرستی استان خراسان شمالی

پایه بلند سازان ابنیه لوگو

شرکت پایه‌بلندسازان ابنیه