آلبوم تصاویر ورکشاپ دکتر جیمز بنرمن

ورکشاپ (Workshop) مدیریت پروژه در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۴ و تدریس دکتر James Bannerman برگزار گردید.

 

تصاویری از این همایش را در این صفحه مشاهده خواهید کرد: