جشنواره ملی عکس نگاه عمیق

  • پوستر جشنواره
  • داوران جشنواره ملی عکس نگاه عمیق

جشنواره ملی عکس نگاه عمیق

برگزاری اولین دوره جشنواره ملی نگاه عمیق، با نگاهی به دور دست حتی برای دوره‌های دیگر همچنان پویا و نواندیش بر این هنگامه جانانه عکاسی کشورمان، استوار نماید.

مدیر جشنواره: رحمت الله عمیق
شورای سیاست‌گذاری: رحمت الله عمیق، محسن لزگی، فرزانه ناصری مقدم
دبیر جشنواره: رحمت الله عمیق
دبیرخانه: فرزانه ناصری مقدم
هیات داوران: افشین بختیار، سیامک ایمان پور، امیر علی جوادیان
 جشنواره ملی عکس نگاه عمیق با موضوع حرکت در طبیعت در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۴ آغاز شد و تا تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۵ ادامه داشت. این جشنواره تا تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۵ تمدید شد.
 اسامی ۵۰ اثر برگزیده و در نهایت سه اثر برگزیده اعلام گردید و زمان برگزاری نمایشگاه ۵۰ عکس برگزیده و اختتامیه جشنواره، ۱۴ مردادماه سال ۱۳۹۵ با حضور داوران خواهد بود.