تئاتر سلطان مار

    حضور جناب آقای فرخنده مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد استان خراسان شمالی، دکتر عمیق مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری تجلی فرآیند عمیق و جمعی از مسئولین در تئاتر «سلطان مار» به کارگردانی آقای منوچهر محمدپور از هنرمندان و پیش‌کسوتان هنر این استان. به همراه هنرپیشه‌ها و عوامل توانمند و زحمت‌کش. اجرا در پلاتو شمس سالن گلشن بجنورد